Skip to main content

Oy Weekend Snacks Ltd:n Rekisteri- ja tietosuojaseloste

Tietosuojalain ja Euroopan Unionin yleisen tietosuoja-asetuksen (2016/679/EU) mukainen yhdistetty tietosuojaseloste ja informointiasiakirja. Laadittu 19.05.2018. Viimeisin muutos 20.3.2020.

1. Rekisterinpitäjä
Oy Weekend Snacks Ltd
Teollisuuskatu 3-5, 64260 Kaskinen, y-tunnus: 1056429-9

2. Rekisteristä vastaava yhteyshenkilö
Ebba Dåhli  ebba.dahli@weekendsnacks.com  puh. +358 40 5045131

3. Rekisterin nimi
Oy Weekend Snacks Ltd:n Asiakasrekisteri

4. Henkilötietojen käsittelyn oikeusperuste ja tarkoitus
EU:n yleisen tietosuoja-asetuksen mukainen oikeusperuste henkilötietojen käsittelylle on henkilön suostumus. Kun otat meihin yhteyttä, hyväksyt, että saamme ja hallinnoimme henkilökohtaisia tietojasi. Tarvitsemme näitä tietoja, jotta voimme olla yhteydessä sinuun viestiisi liittyen. Tässä tietosuojaselosteessa kuvataan henkilötietojen keräämistä, käsittelyä ja luovutusta koskevat menettelytavat, sekä asiakkaan eli rekisteröidyn oikeudet.

Asiakasrekisteriä käytetään asiakaspalautteen sekä verkkokaupan asiakastilausten hoitamiseen, siihen liittyvään kommunikointiin, laskutukseen, asiakassuhteen ylläpitämiseen ja asiakaspalvelutarkoituksiin. Henkilötietoja käsitellään henkilötietolain sallimissa ja velvoittamissa rajoissa asiakassuhteen hoitamiseen, ylläpitoon, hallintaan ja kehittämiseen. Tilauksen toimittamiseksi tietyt yhteystiedot tulee jakaa myös verkkokauppatoimituksista vastaavan logistiikkakumppanin kanssa.

5. Rekisterin tietosisältö
Rekisteriin tallennettavia tietoja ovat: henkilön nimi, yhteystiedot (puhelinnumero, sähköpostiosoite, osoite) tai seuraaviin ryhmiin kuuluvia tietoja:

  • asiakkuuteen ja sopimussuhteeseen liittyvät tiedot, kuten asiakkaan tilaushistoria ja -päivämäärä, tilatut tuotteet
  • laskutukseen tai perintään liittyvät tiedot
  • lupatiedot ja kiellot, kuten suoramarkkinointiluvat ja -kiellot
  • reklamaatiot ja niiden käsittelytiedot

6. Säännönmukaiset tietolähteet
Rekisteriin tallennettavat tiedot saadaan asiakkaalta itseltään nettisivujen yhteydenoton tai verkkokauppatilauksen kautta.

7. Tietojen säännönmukaiset luovutukset ja tietojen siirto EU:n tai ETA:n ulkopuolelle
Tietoja ei luovuteta säännönmukaisesti muille tahoille.

8. Rekisterin suojauksen periaatteet
Rekisterin käsittelyssä noudatetaan huolellisuutta ja tietojärjestelmien avulla käsiteltävät tiedot suojataan asianmukaisesti. Rekisterinpitäjä huolehtii siitä, että tallennettuja tietoja sekä palvelimien käyttöoikeuksia ja muita henkilötietojen turvallisuuteen liittyviä tietoja käsitellään luottamuksellisesti ja vain niiden työntekijöiden toimesta, joiden työnkuvaan se kuuluu.

9. Tarkastusoikeus ja oikeus vaatia tiedon korjaamista
Jokaisella rekisterissä olevalla henkilöllä on oikeus tarkistaa rekisteriin tallennetut tietonsa ja vaatia mahdollisen virheellisen tiedon korjaamista tai puutteellisen tiedon täydentämistä. Mikäli henkilö haluaa tarkistaa hänestä tallennetut tiedot tai vaatia niihin oikaisua, pyyntö tulee lähettää

rekisterinpitäjälle kirjallisesti alta löytyvään osoitteeseen tai sähköpostiosoitteeseen. Tarkastuspyynnön tulee olla allekirjoitettu. Rekisterinpitäjä voi pyytää tarvittaessa pyynnön esittäjää todistamaan henkilöllisyytensä. Rekisterinpitäjä vastaa asiakkaalle EU:n tietosuoja-setuksessa säädetyssä ajassa (pääsääntöisesti kuukauden kuluessa).

10.  Muut henkilötietojen käsittelyyn liittyvät oikeudet
Rekisterissä olevalla henkilöllä on oikeus pyytää häntä koskevien henkilötietojen poistamista rekisteristä (”oikeus tulla unohdetuksi”). Niin ikään rekisteröidyillä on muut EU:n yleisen tietosuoja-asetuksen mukaiset oikeudet kuten henkilötietojen käsittelyn rajoittaminen tietyissä tilanteissa. Pyynnöt tulee lähettää rekisterinpitäjälle kirjallisesti alta löytyvään osoitteeseen tai sähköpostiosoitteeseen. Tarkastuspyynnön tulee olla allekirjoitettu. Rekisterinpitäjä voi pyytää tarvittaessa pyynnön esittäjää todistamaan henkilöllisyytensä. Rekisterinpitäjä vastaa asiakkaalle EU:n tietosuoja-asetuksessa säädetyssä ajassa (pääsääntöisesti 30 päivän kuluessa) tarkistuspyynnön esittämisestä.

Osoite: Oy Weekend Snacks Ltd, Teollisuuskatu 3-5, 64260 Kaskinen, info@weekendsnacks.fi